Q-CHANG x คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 121 ร่วมมือจัดกิจกรรม CSR ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

Q-CHANG x คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 121 ร่วมมือจัดกิจกรรม CSR ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

Q-CHANG x คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 121 ร่วมมือจัดกิจกรรม CSR ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดย Q-CHANG ได้สนับสนุนในการล้างเครื่องปรับอากาศกว่า 80 เครื่อง พร้อมกับซ่อมหลังคา ให้กับโรงเรียนทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้น้อง…

แนะนำวิธีล้างแอร์บ้าน ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น! 

แนะนำวิธีล้างแอร์บ้าน ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น! 

อากาศประเทศไทยช่วงนี้ร้อนเป็นอย่างมาก จึงทำให้หลายบ้านต้องมีแอร์ แต่ถ้าแอร์ไม่เย็นขึ้นมาจะทำอย่างไร? เนื่องจากในปัจจุบันยังคงอยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่ และหลายคนอาจจะยังอยู่ที่บ้าน หรือ work from home กัน อีกทั้งบางคนอาจมีความกังวลในเรื่องของการเจอผู้คนในช่วงนี้ เพราะไม่รู้ว่าใครติดโควิดบ้าง จึงไม่อยากที่จะเจอกับคนอื่น ๆ มากนัก ประกอบกับบางพื้นที่ยังหาช่างล้างแอร์ยาก…