ต่อเติมครัวพร้อมเคาน์เตอร์ครัว Q-Con+เสาเข็มหกเหลี่ยมปูพรม


ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง 22,500 บาท/ตร.ม.

(ราคาปกติ 25,000 บาท/ตร.ม.)

ค่าสำรวจ 2,000 บาท

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     - เคาน์เตอร์ครัว Q-Con ขนาด 350x90x60 cm.

      - ปูกระเบื้องเคาน์เตอร์ครัว ด้านข้างและด้านบน เคาน์เตอร์

      - ติดตั้งหน้าบานซิงค์ชุดครัว King รุ่น Platinum

      - ติดตั้งอ่างซิงค์ล้างจาน แบบ 1 หลุม มีที่พักจาน 495.39.300 HAFELE

      - ติดตั้งชุด Hood ดูดควันและเตาแก๊ส  ( เตาแก๊ส PHOENIX 495.06.097 HAFELE + เครื่องดูดควันกระโจม 495.38.236  HAFELE)

 • บ้านเดี่ยวหรืออาคารที่มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าขนาดที่จะทำการต่อเติมตามที่กำหนด ที่ 12 ตร.ม. 
 • หน้างานต้องมีความพร้อมในการทำงานดังนี้

             -ลูกค้าจัดเตรียมระบบน้ำและไฟฟ้า โดยติดตั้งปลั๊กสำหรับต่อพ่วงสายฟ้าให้พร้อมใช้สำหรับทำงานได้สะดวก

             -กำหนดพื้นที่ทำงานและห้องน้ำที่ทีมช่างสามารถใช้ได้

             -มีพื้นที่กองเก็บสินค้าและเครื่องมือ,พื้นที่กองเก็บวัสดุจากการทำงาน,พื้นที่ในการทำงาน ตัด-เจาะ-เจียร ซึ่งจะมีเสียง,ฝุ่นในการทำงาน เช่นงานรื้อ งานตัด

             -ขอสงวนสิทธิในการรับงานในพื้นที่ที่ไม่มีที่จอดรถขณะช่างปฏิบัติงาน(กรณีมีค่าจอดรถลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)      

             -สถานที่ปลูกสร้างหรือโครงการที่ทำการติดตั้ง จะต้องมีทางให้รถบรรทุก 4-6 ล้อ สามารถวิ่งและขนวัสดุได้โดยสะดวก หากสถานที่ที่ทำการติดตั้งคับแคบ ต้องขนถ่ายวัสดุ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

             -สถานที่ปลูกสร้างหากต้องถมดิน,ตัดหญ้า,ตัดต้นไม้หรือรื้อสิ่งปลูกสร้างเดิม ลูกค้าต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนผู้รับเหมาเข้าเริ่มทำงาน

             -กรณีผนังด้านหลังบ้านและข้างบ้านติดกับเพื่อนบ้านต้องมีการเว้นระยะห่างจากรั้วตามที่กฏหายกำหนดหรือหากจากเจ้าของบ้านมีความต้องการให้สร้างชิดแนวรั้วเลย ทางเจ้าของบ้านต้องเป็นผู้เจรจากับพื่อนบ้าน โดยต้องมีเอกสารยินยอม รับรอง เป็นลายลักษณ์อักษร

 • หากต้องมีการทำเรื่องขออนุญาติในการเข้าทำงาน ลูกค้าต้องเป็นผู้ทำเรื่องขออนุญาติจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น,นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร,นิติบุคคลอาคารชุดเอง โดยทางผู้รับเหมาจะไม่รับผิดชอบ ในเรื่องการขออนุญาติ หรือการชำระค่าใช้จ่ายในการรับประกันต่างๆ
 • ทางผู้รับเหมาจะขออนุญาติหยุดปฏิบัติงานทันที กรณีเกิดข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างเพื่อนบ้าน,เจ้าพนักงานประจำท้องถิ่นหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และ ค่าใช้จ่ายในงวดงานล่าสุด ผู้รับเหมาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้กับลูกค้า
 • หากที่ดินลูกค้าอยู่ในโครงการที่ต้องชำระค่าผ่านทาง หรือ ค่าประกันความเสียหายกับทางหมู่บ้าน ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการป้องกันความเสียหายของเฟอร์นิเจอร์ และ สิ่งของภายในบ้าน เช่น กานขนย้าย การคลุมผ้าป้องกัน หากต้องการให้ ผู้รับเหมาดำเนินการให้จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ระหว่างผู้รับเหมาทำการก่อสร้าง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • หลังจากเข้าทำการสำรวจหน้างานแล้วทางผู้รับเหมาขอสงวนสิทธิ์ในการรับงานถ้าหน้างานลูกค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ไม่สามารถติดตั้งได้
 • อุปกรณ์ทุกๆรายการที่กำหนด ตามหน้างานที่ใช้จริงเท่านั้น และ ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดอื่นได้ในทุกๆกรณี
 • กรณีงานติดตั้งเพิ่มเติมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขงานติดตั้ง ทางผู้รับเหมา จะทำการคิดอัตราส่วนตามความจริง และทำการเสนอราคาเพิ่มเติม
 • เตรียมหน้างาน เคลียร์พื้นที่ วางตำแหน่งกดเข็ม (ขนเครื่องจักรเข้ากรณีตอกเข็มไมโครไพล์)
 • ตอกเสาเข็มตามตำแหน่ง/ตัดหัวเข็ม
 • เข้าแบบเทฟุตติ้ง คานขอดิน (กรณีตอกเข็มไมโครไพล์)
 • วางแผนพื้น เดินงานระบบระบายน้ำทิ้ง เข้าแบบ เทคอนกรีตทับหน้า
 • ติดตั้งโครงสร้างเสา เดินระบบประปา โครงหลังคา วัสดุมุงหลังคา และรางน้ำฝนชายคา
 • ก่อผนัง-ฉาบผนัง/เดินระบบไฟฟ้า
 • ติดตั้งฝ้า ทาสี ปูกระเบื้องพื้น-ผนัง
 • ติดตั้งเคาน์เตอร์ครัว ที่ดูดควัน เตาแก๊ส งานสวิทช์ ปลั๊ก โคมไฟแสงสว่าง
 • เก็บรายละเอียด ทำความสะอาด เคลียร์พื้นที่หน้างานให้เรียบร้อย

ขอบเขตเงื่อไขการรับประกันงานติดตั้งต่อเติมครัว

คิวช่าง ยินดีให้การรับประกันและซ๋อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามความเสียหายที่ทางคิวช่าง ทำการตกแต่งและต่อเติมเทานั้น ทั้งนี้ไม่เกินมูลค่าที่ระบุในการว่าจ้าง การรับประกันต้องเกิดจากการบกพร่อง จากการผลิตของสินค้าหรือการติดตั้งเท่านั้น หากความเสียหายเกิดจาการเสื่อมสภาพในการใช้งาน คิวช่าง ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ โดยคิวช่างจะเข้าซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น ภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน(ไม่รวมสินค้าประเภทสั่งผลิตหรือสินค้าสั่งพิเศษ) นับตั้งแต่วันที่ตกลงยอมรับเงื่อนไขการซ่อมแซมทั้ง 2 ฝ่าย และจะซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้เท่านั้น ทั้งนี้จะไม่รวมถึงผลสืบเนื่อง ความเสียหาย อื่นๆนอกเหนือจากงานที่ทำ กรณีความเสียหายเกิดจากสินค้า คิวช่างจะทำการชดเชยสินค้าที่รุ่นและยี่ห้อเดิม หรือ รุ่นและยี่ห้อที่ใกล้เคียง โดยมูลค่าไม่สูงกว่า ในกรณ๊ที่ ไม่สามารถจัดหาสินค้า รุ่นและยี่ห้อเดิมไม่ได้ คิวช่าง ขอสงวนสิทธิ์ในการ เข้าดำเนินการซ่อมแซมการชำรุดบกพร่อง ตามวิธีการและมาตราฐานของ คิวช่าง โดยอาจตรวจสอบสาเหตุก่อนหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจะซ่อมแซมให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ คิวช่าง เป็นสำคัญ

1.การรับประกันงานติดตั้ง

1.1   การรับประกันงานโครงสร้าง ฐานราก ได้แก่ เสาเข็มและฐานราก โดยมีระยะเวลารับประกันดังนี้

        - เข็มหกเหลี่ยมยาว 3 ม. ปูพรม  : ไม่รับประกันโครงสร้าง

        - เสาเข็มไมโครไพล์                   : รับประกันโครงสร้าง 3 ปี

1.2   การรับประกันโครงสร้างเหล็ก เสา คาน พื้น (ระยะเวลารับประกัน 1 ปี )

         รับประกันโครงสร้าง ไม่โก่ง แอ่น จนโครงสร้างวิบัติ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.3    การรับประกันงานตกแต่ง (ระยะเวลารับประกัน 180 วัน )

         - งานหลังคา                            : หลังคาคาไม่รั่วซึม หรือ แผ่นกระเบื้องปลิวหลุดร่วง (โดยไม่รวมถึงสาเหตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ)

         - งานผนัง                               : ไม่รั่วซึม และ งานผิวผนังฉาบอิฐมวลเบา หากเกิดการแตกร้าว และไม่เกิดการแอ่นตัว บิดตัวอย่างเห็นได้ชัด

         - งานเคาน์เตอร์ครัว                  : เคาน์เตอร์ไม่หัก แตก จากการใช้งานปกติ

         - งานฝ้าเพดาน                        : ความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำฝน

         - งานวัสดุตกแต่งพื้นและผนัง      : แผ่นกระเบื้องเซรามิค ไม่หลุดร่วง หรือ หลุดร่อน

         - งานทาสี                              : ความเสียหายจากการพองหลุดร่อน จากความชื้น

         - งานระบบท่อน้ำ                     : ท่อน้ำไม่รั่วซึม อุดตัน ตามการใช้งานปกติ

         - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์      :  เครื่องดูดควัน เตาแก๊ส ไม่เกิดการลัดวงจรหรือมีการรั่วไหลจากสายไฟ สวิทช์ ปลั๊ก ไฟฟ้า ตามการใช้งานปกติ

         - อุปกรณ์ครัว                         : หน้าบานซิงค์ อ่างซิงค์สแตนเลส ก๊อกน้ำ ภายใต้การใช้งานปกติ

งานเสาเข็มและฐานราก

  - งานเสาเข็มหกเหลี่ยม ขนาดหน้าตัด 15 cm. ยาว 3 เมตร ปูพรม @1.00 m.

       -เทพื้น คสล. หนา 20 cm. / ตะแกรงไวร์เมชกลม 4 mm. ตาห่าง 20 x 20 cm.

     - ระบบท่อน้ำทิ้งอ่างซิงค์ 1 จุด ท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้า 1 จุด

       - ระบบท่อน้ำดี อ่างซิงค์ 1 จุด ระบบท่อน้ำดีเครื่องซักผ้า 1 จุด 

     - เสาเหล็กกล่อง ขนาด 3”x3”หนา 2.3 mm.

       - จันทันเหล็กกล่อง ขนาด 1.5”x3” หนา 2.0 mm.

       - แปเหล็กกล่อง 1”x1” หนา 2.0 mm.

       - หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 mm. บุ ฉนวน PU หนา 1 นิ้ว

       - หลังคาโปร่งแสง SFG ลอนเมทัลชีท หนา 1.2 mm.

     - คอนกรีตมวลเบา Q-CON ขนาด 20 x 60 x 7.5 cm.

      - ปูนก่อคอนกรีตมวลเบา / ปูนฉาบคอนกรีตมวลเบา 

     - ไฟฟ้าแสงสว่าง 3 จุด

      - สวิทช์ไฟ 2 จุด

      - ปลั๊ก 4 จุด

      - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

  - ฝ้าเพดานยิปซั่มฉาบเรียบ พร้อมเจาะช่องให้แสงธรรมชาติผ่านได้

    - งานติดตั้งกระเบื้องพื้นครัว (ราคาสินค้า/ ตร.ม. ไม่เกิน 385 บาท)

     - งานติดตั้งกระเบื้องผนัง (หลังเคาน์เตอร์ครัวระยะ 1.00 เมตร ตลอดความยาวเคาน์เตอร์ครัว) (ราคาสินค้า/ ตร.ม. ไม่เกิน 350 บาท)

-งานทาสีฝ้าเพดาน

-งานทาสีผนังภายใน-ภายนอกส่วนต่อเติม

คะแนนสินค้า

0 / 5 คะแนน

(0) รีวิว
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

ผลงานล่าสุด

ยังไม่มีผลงานล่าสุด

หมวดหมู่อื่นๆ

ต้องการสอบถามการใช้งานกรุณาติดต่อ
บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ ชั้น 7 เลขที่ 162/1-2, 168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ช่องทางอื่นๆ