บริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง


ราคาปกติ 700 บาท/เครื่อง

ราคาค่าบริการ 650 บาท/เครื่อง

ประหยัด 50 บาท/เครื่อง7%

รุ่น
ล้างแอร์ติดผนังแอร์แบบแขวน/ตั้งพื้นแอร์สี่ทิศทาง
ระบุจำนวน ( เครื่อง )

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วิดีโอขั้นตอนการล้างแอร์ติดผนัง

(หากวิดีโอไม่ขึ้น กรุณากดปุ่ม "ยอมรับ" การใช้คุกกี้)

โปรโมชั่น ล้างแอร์ติดผนัง 

✔ ล้างแอร์ติดผนังทุก BTU ราคาเดียว

✔ ล้างแอร์ติดผนัง ราคา 499 บาทต่อเครื่อง จากปกติ 650  บาทต่อเครื่อง

กรอกรหัส "SEP" เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด

 • ไม่คิดค่าเดินทางเพิ่ม ในพื้นที่ให้บริการ
 • ไม่รวมค่าเติมน้ำยาแอร์
  *แอร์ที่ใช้งานปกติ หากไม่มีอาการรั่ว ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำยาแอร์ หากแอร์เสีย หรือรั่ว ต้องทำการซ่อมอยู่จึงจะล้างได้ 

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ช่างนำอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เช่น เครื่องฉีดน้ำ ผ้าใบ อุปกรณ์เช็คแรงดันน้ำยาแอร์ ถังน้ำขนาดเล็ก
 2. ใช้ผ้าใบสะอาดปูพื้น / คลุมโต๊ะ / เตียง โดยรอบ ก่อนเริ่มทำการล้างแอร์
 3. เปิดแอร์เพื่อตรวจเช็คว่าแอร์ยังอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ หากไม่ปกติ ช่างจะไม่ทำการล้าง แต่จะเสนอราคาค่าบริการซ่อมรั่ว และทำระบบน้ำยาใหม่
 4. ถอดฟิลเตอร์, หน้ากากแอร์ และถาดน้ำทิ้ง โดยนำออกไปล้างให้สะอาด และใช้ถุงพลาสติกคลุมแผงวงจรกันน้ำกระเด็น
 5. คลุมผ้าใบล้างแอร์บริเวณคอยล์เย็น ใช้น้ำยาทำความสะอาดแผงคอยส์เย็น
 6. ล้างคอยล์ร้อน ฟิลคอลย์ พัดลม โดยเปิดฝาครอบคอยล์ร้อน ใช้น้ำฉีดแผงคอยล์ให้สะอาด
 7. ตรวจเช็คแอร์หลังการให้บริการ และเก็บกวาดพื้นที่หน้างาน

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สามารถจองบริการล่วงหน้าได้นานสูงสุด 180 วัน

2. จำกัดสูงสุด 4 เครื่อง ต่อ การจองบริการ 1 ครั้ง

3. เฉพาะบริการล้างแอร์ แบบติดผนัง เท่านั้น

4.ระยะเวลาเริ่มวันนี้-30 ก.ย. 63

 • ขออนุญาตใช้ห้องน้ำหรือบริเวณลานซักล้าง เพื่อล้างคราบสิ่งสกปรกระหว่างการดำเนินการล้างแอร์
 • ขออนุญาตถ่ายรูปหน้างานเพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันการให้บริการ
 • ในกรณีที่ไม่สามารถทำความสะอาดคอยล์ร้อนได้ เช่น คอยล์ร้อนอยู่นอกอาคารสูง หรือ คอยล์ร้อนติดตั้งในจุดที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ โดยทีมช่างจะทำการฉีดล้างภายนอกแทน
 • ถ้าหน้างานตำแหน่งแอร์อยู่ติด ชิดฝ้า/กำแพง ที่ไม่สามารถถอด พัดลมโพรงกระรอก ออกมาได้ ซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหาย ช่างจะไม่ทำการถอดออกมาล้าง แต่จะใช้การฉีดน้ำล้างแทน
 • การให้บริการงานล้างแอร์ของเราจะมีช่างเข้าไปให้บริการ 2-3 คนต่อครั้ง
 • *ระยะเวลาทำความสะอาดไม่เกิน 2 ชม.ต่อเครื่อง ขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่อง และความสกปรกของแอร์ตามการใช้งาน
 • ให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศได้ทุก BTU
 • รับประกันผลงานล้างแอร์ 30 วัน หลังการให้บริการ เครื่องปรับอากาศจะต้องไม่มีอาการน้ำหยดหรือน้ำรั่ว ในระยะเวลาที่รับประกัน
 • กรณีที่ช่างเข้าไปให้บริการแต่ไม่สามารถล้างได้ เช่น ช่างไปถึงหน้างานแล้วแต่นิติบุคคลของคอนโด/หมู่บ้านไม่ยอมให้เข้าทำงานเนื่องจากเป็นวันหยุด หรือคิวช่างขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับลูกค้าทุกกรณี
 • กรณีที่ตรวจพบว่าแอร์เสียหรือมีรอยรั่ว คิวช่างขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินลูกค้าโดยช่างจะไม่ทำการล้าง แต่จะเสนอราคาค่าบริการซ่อมให้กับลูกค้าแทน หากลูกค้ายืนยันที่จะล้างโดยไม่ทำการซ่อมก่อน คิวช่างจะให้บริการแต่ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันทันที
 • ราคานี้ รวม VAT แล้ว

ล้างแอร์กับคิวช่างอุ่นใจ รับประกันความเสียหายจากการล้างแอร์ สูงสุด 50,000 บาท

หากเกิดปัญหาหรือความเสียหายที่หน้างาน

 • ตัวแอร์ หรืออุปกรณ์
 • ตัวบ้านลูกค้า เช่น ผนัง, ฝ้า, วอลเปเปอร์, พื้น, เฟอร์นิเจอร์

ระยะคุ้มครองภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ส่งมอบงาน โดยคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการล้างแอร์เท่านั้น

เงื่อนไขและขอบเขตการรับประกัน

 1. ระยะเวลารับประกันเริ่มนับตั้งแต่วันส่งมอบงานเป็นระยะเวลา 30 วัน
 2. รับประกันงานผลงานหลังการให้บริการ เครื่องปรับอากาศจะต้องไม่มีอาการน้ำหยดหรือน้ำรั่ว ในระยะเวลาที่รับประกัน
 3. คิวช่างจะรับผิดชอบการซ่อมเครื่องปรับอากาศในส่วนที่เสียหายตามคำวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่ของคิวช่างเท่านั้น
 4. การแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซมส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องปรับอากาศภายหลังจากการส่งมอบงานต้องแจ้งและ/หรือส่งแบบให้บริษัทอนุมัติก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลงทันที
 5. เมื่อเกิดความชำรุดบกพร่องภายในอายุการรับประกันแล้วลูกค้าต้องรีบแจ้งทางศูนย์บริการลูกค้าของคิวช่าง โทร.06-5984-1600 ภายใน 7 วัน นับแต่วันพบเหตุชำรุดบกพร่องดังกล่าวเพื่อทางบริษัทจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และหากมีข้อวินิจฉันสรุปว่าเป็นความเสียหายตามการใช้งานปกติ หรือเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากงานติดตั้งของทีมคิวช่างแล้ว คิวช่างจะดำเนินการซ่อมแซมตามขอบเขตและเงื่อนไขของใบรับประกันที่กล่าวไปข้างต้น
 6. หากพิสูจน์ทราบได้ว่า ความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากทางบริษัทแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. การแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือดำเนินการใดๆ โดยทางคิวช่าง ไม่ถืิอเป็นการขยายระยะเวลารับประกัน

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันในกรณีต่อไปนี้

 1. ความเสียหายจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด ฯลฯ, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือการเจริญเติบโตของต้นไม้ หรือแมลง หรือมีสัตว์เข้าไปในตัวเครื่องทำให้เกิดความเสียหาย หรือแตกร้าว, การทรุดตัวของอาคาร หรือการสั่นสะเทือนจากการต่อเติมอาคาร
 2. ความเสียหายจากการใช้งานแอร์ ผิดประเภทหรือไม่เป็นไปตามปกติทั่วไป หรือการแก้ไข, ดัดแปลง, ต่อเติม, ที่มิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์หรือคำแนะนำของบริษัท
 3. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำใดๆ โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ทีมของคิวช่าง อันส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่องานรางน้ำฝน ที่ทีมคิวช่างได้ดำเนินการ
 4. ความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ความสกปรกจากการใช้งานปกติ เช่น การเปลี่ยนของสภาพสี เป็นต้น
 5. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ดูแลรักษาหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท

กรุงเทพและปริมณฑล - กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม

ภาคกลาง -  พระนครศรีอยุธยา, พิษณุโลก

ภาคตะวันออก -  ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันตก - ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - นครราชสีมา

ภาคใต้ - ภูเก็ต, สงขลา

คะแนนสินค้า

0 / 5 คะแนน

(2084) รีวิว
5
1836
4
161
3
41
2
8
1
2

ความคิดเห็น

ไผท บัวทอง
27/09/2020 15:40
-

ชนิตรา แย้มทรัพย์
27/09/2020 15:34
ทำเร็วรวด

สุทธิโรจน์ เรืองภัทรวิทย์
27/09/2020 10:45

วัชรพงศ์ กองศักดา
27/09/2020 10:36

ชวัลนุช อังคาวุธ
27/09/2020 10:22


ผลงานล่าสุด

บริการล้างแอร์

บริการล้างแอร์

 • สถานที่:
  กรุงเทพฯ
 • ประเภทงาน:
 • ระยะเวลา:
  2 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  3 เครื่อง
บริการล้างแอร์ พร้อมอบโอโซน

บริการล้างแอร์ พร้อมอบโอโซน

 • สถานที่:
  กรุงเทพฯ
 • ประเภทงาน:
 • ระยะเวลา:
  2 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  1 เครื่อง

หมวดหมู่อื่นๆ

บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ ชั้น 7 เลขที่ 162/1-2, 168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ต้องการสอบถามการใช้งานกรุณาติดต่อ
06-5984-1600 support@q-chang.com