รุ่นแผ่นอะคริลิกโปร่งแสง Shinkolite (A2) พร้อมติดตั้ง

พิเศษ บริการผ่อนชำระ 0% 4 เดือน ทุกธนาคาร


เริ่มต้น 15 ตร.ม.

รับประกันการติดตั้ง 180 วัน

พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ และปทุมธานี

ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง 5,300 บาท/ตร.ม.


ค่าสำรวจ 1,000 บาท

*ค่าสำรวจหน้างานสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าพร้อมบริการติดตั้งได้*

หลังคาโรงรถ Model A2 เป็นหลังคาโปร่งแสง – แผ่นอะคริลิก โปร่งแสง ShinkoLite พร้อมบริการติดตั้ง

 • วัสดุหลังคาอะคริลิกโปร่งแสง Shinkolite รุ่น Heat cut (เลือกสีได้)
 • ติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งเสา หรือ แบบแขวน
 • รับประกันแผ่นหลังคา 10 ปี โดย Shinkolite


รายละเอียดการสำรวจและติดตั้ง

 1. ระยะเวลาสำรวจหน้างาน ครึ่งวัน เมื่อสำรวจหน้างานแล้ว ท่านจะทราบพื้นที่หน้างานของท่านและได้รับใบเสนอราคาภายใน 7 วัน
 2. พื้นที่ไม่เกิน 20 ตร.ม. ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 3 วัน
 3. กรณีความยาวเหล็กไม่เกิน 6 เมตร จะไม่มีการต่อเหล็ก หมดกังวลเรื่องปัญหารอยเชื่อมไม่สวยงาม
 4. รอยเชื่อมของโครงสร้างหลักเดินรอยเชื่อมเต็ม ยกเว้น ในส่วนของแปและจันทัน
 5. สีที่ใช้ทาโครงเหล็ก ใช้ TOA Glipton หรือ Gardex Jotun เป็นสีน้ำมันสำหรับทาเหล็กโดยเฉพาะเพื่อป้องกันสนิม เช็ดล้างออกง่าย


ขั้นตอนการทำงานเมื่อเริ่มการติดตั้งเบื้องต้น

 1. ลงเสาเข็ม (ถ้ามี)
 2. ประกอบเสาหลักและเสาตกแต่ง
 3. ติดตั้งเสาและโครงหลังคายึดกับตัวบ้าน
 4. ติดตั้งจันทันและแป
 5. ทาสีกันสนิมตรงรอยต่อและเก็บสีทั่วไป
 6. ติดตั้งยางกันซึมบนโครงหลังคา
 7. ติดตั้งแผ่นหลังคาอะคริลิค Shinkolite
 8. ติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อกันซึมและแฟลชชิ่งอลูมีเนียม
 9. เก็บสีส่วนต่างๆเพื่อความเรียบร้อย
 10. ทำความสะอาดพื้นที่หน้างาน


เงื่อนไขการให้บริการ

 1. สามารถติดตั้งกันสาดได้ที่ความสูงไม่เกิน 6 เมตร
 2. กรณีติดตั้งกันสาดชั้น 2 จะมีค่าตั้งนั่งร้านเพิ่มขึ้นเริ่มต้น 4,000 บาท
 3. ก่อนเริ่มงานติดตั้ง จำเป็นต้องมีการสำรวจหน้างานก่อนทุกครั้ง
 4. พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ และปทุมธานี


รายละเอียดเหล็กขั้นต่ำที่ใช้ (ใช้ดูประกอบกับรูปด้านล่าง)

 • เหล็ก A : 1x1 นิ้ว            หนา 1.2 มิลลิเมตร
 • เหล็ก B : 1.5x1.5 นิ้ว      หนา 1.2 มิลลิเมตร
 • เหล็ก C : 2x2 นิ้ว           หนา 1.5 มิลลิเมตร
 • เหล็ก D : 2x4 นิ้ว            หนา 2 มิลลิเมตร
 • เหล็ก E : 2x6 นิ้ว           หนา 2 มิลลิเมตร

หมายเหตุ : จันทันและอเสขนาดเหล็กเปลี่ยนแปลงตามระยะของหน้างาน ถ้าหน้างานมีระยะห่างมากจะมีการใช้เหล็กขนาดใหญ่ขึ้น


รายการเพิ่มเติม

 1. โครงเหล็กสีขาวด้าน เพิ่ม 500 บาท/ตร.ม. (คิดจากพื้นที่ตร.ม.ของหลังคา)
 2. หากทาสีไปแล้วต้องการเปลี่ยนสี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ตร.ม. (คิดจากพื้นที่ตร.ม.ของหลังคา)
 3. รางน้ำฝนสแตนเลส เมตรละ 1,000 บาท ท่อแนวดิ่งเมตรละ 550 บาท
 4. เพิ่มเสาหลักและเสาตกแต่ง ต้นละ 2,500 บาท ถ้าเพิ่มเสาหลักอย่างเดียว 3x3 นิ้ว ต้นละ 1,500 บาท
 5. กรณีวางเสาบนดิน จำเป็นต้องมีเสาเข็ม โดยทีมงานคิวช่างจะใช้เสาเข็มยี่ห้อ เข็มเหล็ก ราคาต้นละ 8,000 บาท ความลึก 2 เมตร เป็นเสาเข็มแบบใช้วิธีการหมุน ไม่ได้ตอก ไม่สั่นสะเทือน เสียงเบา ไม่รบกวนเพื่อนบ้าน


ขอบเขตและเงื่อนไขการรับประกัน

 1. ระยะเวลารับประกันเริ่มนับตั้งแต่วันส่งมอบงานเป็นระยะเวลา 180 วัน
 2. คิวช่างจะรับผิดชอบการซ่อมงานหลังคาโรงรถและกันสาดในส่วนที่เสียหายตามคำวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่ของคิวช่างเท่านั้น
 3. รับประกันงานหลังคาโรงรถและกันสาด ตามรายละเอียดชื่อและที่อยู่ลูกค้า ที่ระบุในใบรับประกันนี้เท่านั้น
 4. การแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซมส่วนหนึ่งส่วนใดของงานหลังคาโรงรถและกันสาดภายหลังจากการส่งมอบงานต้องแจ้งและ/หรือส่งแบบให้บริษัทอนุมัติก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลงทันที
 5. เมื่อเกิดความชำรุดบกพร่องภายในอายุการรับประกันแล้วลูกค้าต้องรีบแจ้งทางศูนย์บริการลูกค้าของคิวช่าง โทร.06-5984-1600 ภายใน 7 วัน นับแต่วันพบเหตุชำรุดบกพร่องดังกล่าวเพื่อทางบริษัทจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และหากมีข้อวินิจฉันสรุปว่าเป็นความเสียหายตามการใช้งานปกติ หรือเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากงานติดตั้งของบริษัทแล้ว บริษัทจะดำเนินการซ่อมแซมตามขอบเขตและเงื่อนไขของใบรับประกันที่กล่าวไปข้างต้น
 6. คิวช่างจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมแก้ไขที่เกิดจากความผิดของทางคิวช่างทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินค่าบริการตามที่เรียกเก็บในใบเสนอราคา โดยมีเงื่อนไขดังนี 6.1) ค่าดำเนินการซ่อมแก้ไขทั้งหมด โดยทางคิวช่างหรือตัวแทนที่คิวช่างจัดหาเป็นผู้ดำเนินการ 6.2) กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าไม่สามารถจัดหาสินค้าสินค้ารุ่นและยี่ห้อเดิมได้ คิวช่างจะชดเชยสินค้าที่รุ่นและยี่ห้อใกล้เคียงในมูลค่าที่ไม่สูงกว่า
 7. หากพิสูจน์ทราบได้ว่า ความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากทางบริษัทแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 8. การแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือดำเนินการใดๆ โดยทางบริษัท ไม่ถืิอเป็นการขยายระยยะเวลารับประกัน

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันในกรณีต่อไปนี้

 1. ความเสียหายจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด ฯลฯ, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือการเจริญเติบโตของต้นไม้ หรือแมลง หรือแตกร้าว, การทรุดตัวของอาคาร หรือการสั่นสะเทือนจากการต่อเติมอาคาร
 2. ความเสียหายจากการใช้งานหลังคาโรงรถและกันสาด ผิดประเภทหรือไม่เป็นไปตามปกติทั่วไป หรือการแก้ไข, ดัดแปลง, ต่อเติม, ที่มิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์หรือคำแนะนำของบริษัท
 3. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำใดๆ โดยบุคคลอื่นที่มิใช่บริษัท อันส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่องานหลังคาโรงรถและกันสาด ที่บริษัทได้ดำเนินการ
 4. ความเสื่อสภาพไปตามกาลเวลา ความสกปรกจากการใช้งานปกติ เช่น การเปลี่ยนของสภาพสี เป็นต้น
 5. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ดูแลรักษาหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท
ดูเพิ่มเติม

คะแนนสินค้า

5.0 /5
ทั้งหมด 3 รีวิว
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ความคิดเห็น
ประภัสสร์ มาลากาญจน์     ตรวจสอบว่ามีการสั่งซื้อแล้ว

23/08/2019 02:47:40
รณชัย คำศรี     ตรวจสอบว่ามีการสั่งซื้อแล้ว

11/07/2019 08:02:03
สันติ ตระกูลศรีมงคล     ตรวจสอบว่ามีการสั่งซื้อแล้ว
พนักงานมี service mind ที่ดีมาก
06/06/2019 03:45:35

ผลงานล่าสุด

หลังคาโรงรถและกันสาด รุ่นแผ่นอะคริลิกโปร่งแสง SHINKOLITE

หลังคาโรงรถและกันสาด รุ่นแผ่นอะคริลิกโปร่งแสง SHINKOLITE

 • สถานที่:
  วงศ์สว่าง กทม.
 • ประเภทงาน:
 • ระยะเวลา:
  9 วัน
 • ขนาดพื้นที่:
  57 ตร.ม.
หลังคาโรงรถและกันสาด รุ่นแผ่นอะคริลิกโปร่งแสง SHINKOLITE

หลังคาโรงรถและกันสาด รุ่นแผ่นอะคริลิกโปร่งแสง SHINKOLITE

 • สถานที่:
  นครปฐม
 • ประเภทงาน:
 • ระยะเวลา:
  7 วัน
 • ขนาดพื้นที่:
  42 ตร.ม.
หลังคาโรงรถและกันสาด รุ่นไวนิล

หลังคาโรงรถและกันสาด รุ่นไวนิล

 • สถานที่:
  หมู่บ้าน ภัสสรไพร์ด ศรีนคริทร์-เทพารักษ์
 • ประเภทงาน:
 • ระยะเวลา:
  3 วัน
 • ขนาดพื้นที่:
  19.45 ตร.ม.
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1355 ถนน ประชาราษฎร์ 1 แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ต้องการสอบถามการใช้งานกรุณาติดต่อ
06-5984-1600 support@q-chang.com