พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พื้นที่ 1- 100 ตรม.


ราคาปกติ 3,999 บาท/ครั้ง

ราคาค่าบริการ 1,799 บาท/ครั้ง

ประหยัด 2,200 บาท/ครั้ง55%

รุ่น
1-100 ตร.ม.101- 500 ตรม.501- 1000 ตรม.1001- 2000 ตรม.2001- 4000 ตรม.4000 ตรม. ขึ้นไป
ระบุจำนวน ( ครั้ง )

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

การเตรียมสถานที่ก่อนเข้ารับบริการ : จัดเก็บอาหาร แก้วน้ำ จาน ชาม และสิ่งของที่ทางลูกค้าไม่ต้องการให้โดนน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ระหว่างให้บริการ : ทางทีมงานจะพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคขึ้นบนอากาศ เพื่อให้ละอองน้ำยาตกปกคลุมทุกจุดที่มีเชื้อโรค จุดเสี่ยง จุดมุมอับ จุดที่แสงเข้าไม่ถึง  รวมถึงลูกบิดประตู หน้าต่าง เครื่องใช้ต่างๆ 

หลังให้บริการ : ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้ตามปกติ หลังการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ประมาณ 1 ชั่วโมง

**หมายเหตุ : หลังการให้บริการ หากลูกค้ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกฮอลความเข้มข้นสูงมาเช็ด, ถู กับเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นห้อง ในบริเวณที่มีการพ่นยาฆ่าเชื้อ อาจส่งผลกับการทำงานของยาฆ่าเชื้อ ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพลดลงจากปกติ

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ Ecolab (22 Multi-Quat Sanitizer) หรือเทียบเท่า

 

          ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ 22 มัลติ-ควอท แซนิไทเซอร์ (ผลิตภัณฑ์ในการกากับดูแลของ สานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ทะเบียนอาหารและยาเลขที่ วอส.643/2553) ขนาดปริมาตร 2 ลิตร มีคุณสมบัติ ใช้กาจัดเชื้อ โรคแบคทีเรีย และไวรัสพื้นผิวทั่วไป สําหรับบริเวณพื้นผิวประกอบอาหารและงานแม่บ้าน ทั่วไป พื้นผิวโต๊ะ อุปกรณ์ต่างๆ พื้นผิวกระเบื้อง อ่างล้างมือ พื้น ผนัง และ พ้ืนผิวโครเมียม

          มีอัตราส่วนของสารสำคัญเป็นสารฆ่าเชื้อในกลุ่ม Quaternary ammonium compounds ได้แก่Alkyl (C14 50%; C12 40%; C16 10%) dimethyl benzyl ammonium chloride ,Octyl decyl dimethyl ammonium chloride ethanolและDidecylDimethylAmmoniumChloride ซ่ึงองค์การอนามัยโลกได้ ประกาศไว้ใน Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID – 19) เมื่อ 12 February 2020 (หน้าท2่ี และ3) ว่า Benzalkonium chloride 0.05–0.2% สามารถกาจัดเชื้อ COVID – 19 ได้ สามารถฆ่าเชื้อ corona virus ที่ก่อโรคในมนุษย์ ได้ โดย 22 มัลติ-ควอท แซนิไท เซอร์ มีส่วนผสมของสารสาคัญ Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 3.0% w/w ในปริมาณที่เข้มข้น และมีความปลอดภัยเพราะได้การ รับรอง ปริมาณการใช้ทีเหมาะสมสามารถใช้กับภาชนะหรือพื้นผิว ที่สัมผัสกับ อาหารได้ โดย สถาบันEnvironmental Protection Agency –EPA นอกจากนี้ 22 มัลติ-ควอท แซนิไทเซอร์ ยังเปน็ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแนะนาประสิทธิภาพว่า สามารถฆ่าเชื่อ Covid-19 ได้ โดย The American Chemistry Council's Center for Biocide Chemistries-CBC อีกด้วย

 

เครื่องพ่นละอองฝอย

  • นำเข้าจากประเทศเยอรมันและจีน
  • ขนาดละอองฝอยได้ต่ำสุดที่ 10 ไมครอน
  • ใช้ระบบไฟฟ้า (Green Energy)

บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ำยาสกัดสารจากธรรมชาติ สามารถฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อโรคและอินทรีย์สาร

  • ผู้ให้บริการเข้าทำงาน 2 คน สวมชุดป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล-PPE ได้แก่ หมวกคลุม ผม แว่นตา ผ้าปิดจมูก รองเท้า และถุงมือ)
  • ระยะเวลาพ่น 1 ชั่วโมง (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.)
  • หลังพ่นฆ่าเชื้อ ควรปิดห้องไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง จึงสามารถเข้าอยู่ได้ตามปกติ
  • น้ำยาฆ่าเชื้อไม่มีฤทิธิ์กัดกร่อน กัดสี จึงไม่ส่งผลต่อเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุภายในบ้าน
  • น้ำยาฆ่าเชื้อกลิ่นไม่แรง ไม่มีสารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้เข้าอยู่

คะแนนสินค้า

4.88 / 5 คะแนน

(8) รีวิว
5
7
4
1
3
0
2
0
1
0

ความคิดเห็น

ธนดล ศรีทุมมา
12/07/2021 05:34

ธีมาพร ฉิมหลวง
05/07/2021 09:51
-

หนึ่งฤทัย วิจิตรพล
02/07/2021 08:08

คุณจงรักษ์ (ใบตอง) มาบ้านโซ้ง
25/06/2021 11:58

สคุณพจน์ ธนาโรจน์โสภณ
19/06/2021 08:55


ผลงานล่าสุด

ยังไม่มีผลงานล่าสุด

พ่นฆ่าเชื้อ

หมวดหมู่อื่นๆ

ต้องการสอบถามการใช้งานกรุณาติดต่อ
บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ ชั้น 7 เลขที่ 162/1-2, 168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ช่องทางอื่นๆ