กำจัดและป้องกันหนู


ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง 500 บาท/เมตร

ค่าสำรวจ 1,000 บาท

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการกำจัดและป้องกันหนู

เป็นระบบการวางเหยื่อ มี 2 แบบ เพื่อใส่เหยื่อสลับกัน ไม่ให้หนูจดจำเหยื่อหรือเข็ดขยาดเหยื่อ

หลังจากเจ้าหน้าที่สำรวจหน้างาน จะแบ่งระยะการจำกัดหนูออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะกำจัด และ ระยะป้องกัน โดยจะเลือกใช้เหยื่อให้เหมาะสมกับหน้างาน

 1. ไฟนอล บล๊อกซ์ (Final Blox): สีส้ม เป็นแท่งมีเหลี่ยมมุม ทำมาจากธัญพืชนำเข้าจากอเมริกา ประกอบด้วยธัญพืช FoodGrade 16 ชนิด มีกลิ่นหอมที่สามารถดึงดูดหนูให้มากินเหยื่อได้เป็นอย่างดี หนูกินเหยื่อและตาย 3-4 วัน (ผลิตโดยบริษัท Bell Laboratories, เลขทะเบียน : วอส.1602/2554) มีการติดตามผล หลังจากวางเหยื่อครั้งแรก อีก 2 สัปดาห์จะกลับมาดูจุดวางเหยื่อและเพิ่มเหยื่อเมื่อหนูกินเหยื่อหมด จนกว่าหนูจะตายหมดและไม่กินเหยื่อ / หากยังพบจะใช้เหยื่อ Final วางเพิ่ม (ไม่เก็บเงินเพิ่ม) จนกว่าหนูจะหายไป
  มีการติดตามผล หลังจากวางเหยื่อครั้งแรก อีก 2 สัปดาห์จะกลับมาดูว่าพบร่องรอยเหยื่อ / หากยังพบจะใช้เหยื่อ Final วางเพิ่ม (ไม่เก็บเงินเพิ่ม) จนกว่าหนูจะหายไป
 2. สะตัน (Stun): เม็ดสีฟ้า ใช้ในระยะป้องกัน ใส่ลงในกล่องสีดำ ตามธรรมชาติหนูจะชอบที่มืด ทำให้หนูรู้สึกปลอดภัยเลยเข้าไปกิน วางติดกับกำแพง ติดผนังบ้าน และเข้าไปเช็คทุก 2 เดือน ภายใน 1 ปี (ผลิตโดยบริษัท เชอร์วูด เคมิคอลส์ จำกัด, เลขทะเบียน : วอส.415/2558)
   

 

วิธีการทำงานเหยื่อ

 • เหยื่อเป็นสารเคมีกลุ่มใหม่ออกฤทธิ์ช้า ตัวแรกมากินแล้วจะค่อยๆตาย ไม่เหมือนกับเหยื่อกำจัดหนูที่ใช้ในท้องตลาดทั่วไป จะทำให้หนูตายเร็ว และหนูตัวอื่นๆจะไม่กล้ามากิน ทำให้กำจัดหนูไม่หมด แต่เหยื่อของเราสามารถกำจัดได้หมดในพื้นที่ รวมถึงป้องกันหนูไม่ให้กลับมาอีก
 • สารเคมีในเหยื่อยับยั้งในการทำให้เลือดไม่แข็งตัว เลือดออกภายใน ทำให้เลือดออกไม่หยุด หนูตกเลือดตาย
 • มีวางถาดกาวในช่วงแรก จะถูกวางไว้ 45 วัน หลังจากนั้นจะถูกเก็บ (จำนวนถาดขึ้นกับจำนวนหนูในหน้างานนั้นๆ)

 

พื้นที่ขั้นต่ำและเงื่อนไขหน้างาน

 • พื้นที่ขั้นต่ำ 40 เมตร (บ้านเดี่ยวพื้นที่ประมาณ 40 ตร.ว. ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท)
 • กรณีพื้นที่หน้างานไม่ถึงขั้นต่ำ จะเสนอเป็นราคาเหมาจ่าย
 • การคิดพื้นที่การให้บริการคิดตามเส้นรอบรูปอาคาร เป็น เมตร
 • อุปกรณ์กล่องที่ใช้สำหรับใส่เหยื่อพิษกำจัดหนูจะยังเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทฯ หากผู้รับบริการ ทำการให้เกิดชำรุด แตกหัก หรือสูญหายหากผู้รับบริการต้องการกล่องใหม่เพิ่มให้ครบตามจำนวนเดิมเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดหนู ทางบริษัทฯจะคิดค่ากล่อง กล่องละ 107 บาท
 • ถ้าพบมีหนูตายภายในบ้าน อาคาร ร้านอาหาร ผับบาร์ คาราโอเกะ ตลาด ทางบริษัทจะเข้าเก็บซากให้ภายใน 24 ชม. หลังจากลูกค้าแจ้ง (วันทำการ : จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 8.00 น. - 17.00 น.)
 • กรณีมีหนูตายเช่น บนฝ้า ช่องแอร์ ท่อชาร์ปสายไฟ ตู้ไฟ เคาท์เตอร์ เครื่องจักร อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญหรือช่างเฉพาะทางและ เครื่องมือเฉพาะในการถอดหรือเปิดอุปกรณ์นั้นๆเพื่อนำซากหนูออกมา หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายและเรื่องซ่อมเอง
 • กรณีที่หนูตายในจุดเสี่ยงต่อการเข้าเก็บ ทางบริษัทไม่มีการรับประกันเรื่องความเสียหาย
 • มีบริการเจาะฝ้า วางเหยื่อ วางถาดกาว และเก็บซากหนูให้ แต่ไม่มีบริการซ่อมฝ้าให้หลังจากที่มีการเจาะไปแล้ว
 • สำรวจหน้างาน ประเมินพื้นที่ ลักษณะเหยื่อและจุดวางเหยื่อ เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด
 • เสนอราคาให้ลูกค้าตัดสินใจ
 • เจ้าหน้าที่จะทำการวางกล่องหนู รอบนอกตัวบ้านหรือตัวอาคาร
 • เจ้าหน้าที่จะทำการวางถาดกาว ช่วงระยะเวลา 45 วันแรกเท่านั้น เพื่อกำจัดหนูภายในตัวบ้านหรืออาคาร
 • ถ้าพบมีหนูตายภายในบ้าน อาคาร ร้านอาหาร ผับบาร์ คาราโอเกะ ตลาด ทางบริษัทจะเข้าเก็บซากให้ภายใน 24 ชม. หลังจากลูกค้าแจ้ง (วันทำการเข้าให้บริการเก็บซากหนู : จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 8.00 น. - 17.00 น.)
 • กรณีที่หนูตายในจุดเสี่ยงต่อการเข้าเก็บ ทางบริษัทไม่มีการรับประกันเรื่องความเสียหาย
 • ถ้าพบมีหนูตายภายในบ้าน ทางบริษัทจะเข้าเก็บซากให้ภายใน 24 ชม. หลังจากลูกค้าแจ้ง (วันทำการเข้าให้บริการเก็บซากหนู : จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 8.00 น. - 17.00 น.)
 • กรณีที่หนูตายในจุดเสี่ยงต่อการเข้าเก็บ ทางบริษัทไม่มีการรับประกันเรื่องความเสียหาย
 • ดูแลตรวจสอบสถานที่ที่รับบริการทุกๆ 15 วัน จำนวน 3 ครั้ง
 • หลังจากนั้นจะเข้าบริการทุกๆ 2 เดือน หรือจนกว่าจะสิ้นสุดระยะของการดูแลคุ้มครอง 1 ปี
 • ช่วงระยะเวลา 45 วันแรกจะใส่เหยื่อกำจัดหนู  Final Blox  หลังจากนั้น จะทำการวางเหยื่อ  Stun เพื่อป้องกันและกำจัดหนู และ ป้องกันหนูจดจำเหยื่อเดิมๆได้
 • หากพื้นที่บริการมีสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว กระต่าย กระรอก หรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะกินเหยื่อ ตลอดระยะเวลาการให้บริการจะต้องให้ความร่วมมือ โดยการดูแลสัตว์เลี้ยง โดยไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงวิ่งเล่นตามลำพัง
 • กรณีสัตว์เลี้ยงของผู้รับบริการกินเหยื่อกำจัดหนูเข้าไปแล้ว ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หรือถึงขั้นเสียชีวิต ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

คะแนนสินค้า

5 / 5 คะแนน

(1) รีวิว
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

ความคิดเห็น

นภัสร กิตะพาณิชย์
06/08/2021 05:16
การจ่ายขำระเงินควรเป็นงวดการจ่าย

 • «
 • 1(current)
 • »

ผลงานล่าสุด

ยังไม่มีผลงานล่าสุด

หมวดหมู่อื่นๆ