ผลงานของเรา

คือ ส่วนหนึ่งความสุขของคุณ

ตัดหญ้าสูงและเคลียร์ริ่งพื้นที่

ตัดหญ้าสูงและเคลียร์ริ่งพื้นที่

 • สถานที่:
  กรุงเทพมหานคร
 • ประเภทงาน:
  ตัดหญ้าและดูแลสวน
 • ระยะเวลา:
  3 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  ไม่เกิน 50 ตารางวา
เครื่องฟอกอากาศ Air-e X (แอร์ อี เอ็กซ์)

เครื่องฟอกอากาศ Air-e X (แอร์ อี เอ็กซ์)

 • สถานที่:
  กรุงเทพมหานคร
 • ประเภทงาน:
  เครื่องฟอกอากาศ Air-e X (แอร์ อี เอ็กซ์)
 • ระยะเวลา:
  2 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  1 เครื่อง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)

 • สถานที่:
  กรุงเทพมหานคร
 • ประเภทงาน:
  บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)
 • ระยะเวลา:
  3 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  1 เครื่อง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)

 • สถานที่:
  กรุงเทพมหานคร
 • ประเภทงาน:
  บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)
 • ระยะเวลา:
  3 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  1 เครื่อง
ล้างเครื่องซักผ้าฝาหน้า

ล้างเครื่องซักผ้าฝาหน้า

 • สถานที่:
  กรุงเทพมหานคร
 • ประเภทงาน:
  ล้างเครื่องซักผ้า
 • ระยะเวลา:
  3 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  ไม่เกิน 15 กก.
ล้างเครื่องซักผ้าฝาหน้า

ล้างเครื่องซักผ้าฝาหน้า

 • สถานที่:
  กรุงเทพมหานคร
 • ประเภทงาน:
  ล้างเครื่องซักผ้า
 • ระยะเวลา:
  3 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  ไม่เกิน 15 กก.
บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ศูนย์การค้าเกตเวย์ บางซื่อ ชั้น 7 เลขที่ 162/1-2, 168/10 ถนนประชาราษฎร์ 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ต้องการสอบถามการใช้งานกรุณาติดต่อ
06-5984-1600 support@q-chang.com