ผลงานของเรา

คือ ส่วนหนึ่งความสุขของคุณ

เครื่องปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้ง

 • สถานที่:
  นครนายก
 • ประเภทงาน:
  เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
 • ระยะเวลา:
  1 วัน
 • ขนาดพื้นที่:
  36 เครื่อง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)

 • สถานที่:
  กรุงเทพมหานคร
 • ประเภทงาน:
  บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)
 • ระยะเวลา:
  3 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  1 เครื่อง
ตัดหญ้าสูงและเคลียร์ริ่งพื้นที่

ตัดหญ้าสูงและเคลียร์ริ่งพื้นที่

 • สถานที่:
  กรุงเทพมหานคร
 • ประเภทงาน:
  ตัดหญ้าและดูแลสวน
 • ระยะเวลา:
  3 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  ไม่เกิน 50 ตารางวา
เครื่องฟอกอากาศ Air-e X (แอร์ อี เอ็กซ์)

เครื่องฟอกอากาศ Air-e X (แอร์ อี เอ็กซ์)

 • สถานที่:
  กรุงเทพมหานคร
 • ประเภทงาน:
  เครื่องฟอกอากาศ Air-e X (แอร์ อี เอ็กซ์)
 • ระยะเวลา:
  2 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  1 เครื่อง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)

 • สถานที่:
  กรุงเทพมหานคร
 • ประเภทงาน:
  บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)
 • ระยะเวลา:
  3 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  1 เครื่อง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)

 • สถานที่:
  กรุงเทพมหานคร
 • ประเภทงาน:
  บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)
 • ระยะเวลา:
  3 ชั่วโมง
 • ขนาดพื้นที่:
  1 เครื่อง