การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งที่พึงกระทำอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อเป็นการเช็กสภาพความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะช่วยลดความเสี่ยงและจัดการกับปัญหาที่เกิดมาจากวงจรไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย เช่น ไฟดับกะทันหัน ไฟตกเป็นช่วง ๆ หรือบางกรณีร้ายแรงถึงขั้นไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ตามมา เป็นต้น การใช้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจึงเป็นการลดความเสี่ยงด้วยการค้นหาจุดที่เสียหายและทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย

และแน่นอนว่าการเลือกบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องเลือกช่างที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เนื่องจากพวกเขาเป็นช่างที่มีความสามารถและอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หากคนธรรมดาที่ขาดความชำนาญไปแตะต้องวงจรระบบไฟฟ้าแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองได้ ทำให้การหาช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะมาตรวจสอบเองจึงเป็นทางออกที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า สำคัญมาก

ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรือ อาคารสำนักงานต่าง ๆ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หลายคนอาจมองข้ามการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี เพราะคิดว่าไม่มีความจำเป็น ระบบไฟฟ้าภายในอาคารก็ยังทำงานปกติไม่มีอาการไฟดับ หรือ ไฟตก ไม่จำเป็นต้องใช้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรอก ซึ่งความจริงแล้วอย่างน้อยก็ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบไฟฟ้าปีละหนึ่งครั้ง ถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนเสียหายก็จะสามารถซ่อมแซมก่อนที่ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ้นตามมา

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยจากการปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเลย คือ ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดเพลิงไหม้ที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในละแวกใกล้เคียง นอกจากไฟฟ้าลัดวงจรแล้วยังมีปัญหาไฟตก ไฟดับ ที่สร้างความน่ารำคาญใจให้กับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน การตรวจสอบระบบไฟฟ้าจึงมีความสำคัญมาก ๆ ทั้งในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบไฟฟ้า

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า มีแบบไหนบ้าง

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร Q-CHANG มาพร้อมทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะเป็นการใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตามแบบฉบับของมืออาชีพเพื่อผลลัพธ์ในการตรวจสอบอย่างเต็มประสิทธิภาพ หลังจากงานตรวจสอบผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการรายงานความบกพร่องและจุดที่เสียหาย ก่อนจะลงมือแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด โดยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของ Q-CHANG จะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังต่อไปนี้ โดยทุกคนสามารถเลือกรูปแบบที่อยากให้ทางช่างเข้ามาตรวจสอบได้เลย

บริการตรวจสอบไฟฟ้า (มาตรฐาน 7 รายการ)

บริการตรวจสอบไฟฟ้า (มาตรฐาน 7 รายการ) เป็นรูปแบบตรวจสอบขั้นพื้นฐานที่ช่วยเช็กสภาพระบบวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน 7 รายการ เพื่อเป็นการตรวจเช็กความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ซึ่งทางช่างจะลงมือตรวจสอบด้วยอุปกรณ์เฉพาะทางครอบคลุมเพียง 7 รายการตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทำให้ไม่ค่อยเหมาะสำหรับบ้านที่ระบบไฟฟ้าชำรุดเสียหายเป็นอย่างหนัก โดยวิธีการตรวจสอบทางช่างที่มีความชำนาญจะลงพื้นที่และใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตรวจสอบด้วยตัวเอง ก่อนจะลงมือซ่อมแซม 7 รายการตามมาตรฐานดังนี้

 1. แผงจ่ายไฟหลัก
 2. เต้ารับและสวิตช์ไฟฟ้าภายในบ้าน 25 จุด
 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ทั้งหมด 10 จุด เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดไฟรั่ว
 4. วงจรไฟฟ้านอกบ้านไม่เกิน 2 จุด 
 5. เครื่องทำน้ำอุ่นภายในบ้านไม่เกิน 2 จุด
 6. ระบบไฟสำหรับปั๊มน้ำ 1 จุด
 7. เบรกเกอร์ย่อยที่ติดตั้งเพิ่มเติม 5 จุด

บริการตรวจสอบไฟฟ้า (อย่างละเอียด 11-12 รายการ)

บริการตรวจสอบไฟฟ้า (อย่างละเอียด 11-12 รายการ) เป็นรูปแบบการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างละเอียดตามรายการที่กำหนด โดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญจะลงมาตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์เฉพาะทาง ซึ่งช่วยจัดการกับระบบไฟฟ้าที่เสียหายจากการใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน หากต้องการตรวจสอบรายการอื่นเพิ่มเติมก็จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยบริการตรวจสอบไฟฟ้าอย่างละเอียดจะถูกแบ่งเป็น 1 เฟส และ 3 เฟส ซึ่งการเช็กไฟฟ้าแบบ 3 เฟสจะมีการตรวจสอบแผงไฟย่อยเพิ่มมา และ มีการตรวจที่ละเอียดครอบคลุมจุดต่าง ๆ มากกว่าเหมาะสำหรับบ้านที่มีจุดที่ต้องตรวจสอบเยอะ

 1. แผงจ่ายไฟหลัก
 2. เต้ารับและสวิตซ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 25 จุด
 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงสร้างเป็นโลหะที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟรั่ว ทั้งหมด 10 จุด 
 4. วงจรไฟฟ้านอกบ้านไม่เกิน 2 จุด 
 5. เครื่องทำน้ำอุ่นภายในบ้านไม่เกิน 2 จุด
 6. ระบบไฟสำหรับปั๊มน้ำ 1 จุด
 7. เบรกเกอร์ย่อยที่ติดตั้งเพิ่มเติม 5 จุด
 8. ตรวจเช็กสภาพสายไฟ
 9. ใช้อุปกรณ์เฉพาะวัดค่าความต้านทานของสายดิน
 10. ตรวจเช็กความร้อนบริเวณจุดรวมสายไฟด้วยอุปกรณ์สแกนอุณหภูมิความร้อนของสายไฟโดยเฉพาะ
 11. ขันเพิ่มความแน่นให้กับตัวสายไฟ

บริการตรวจสอบไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง และต่อเติม (เฉพาะจุด)

สำหรับคนที่อยากตรวจสอบระบบไฟฟ้า หรือ ต่อเติมระบบไฟฟ้าเฉพาะจุด ควรเลือกบริการตรวจสอบไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง และต่อเติม (เฉพาะจุด) เนื่องจากเป็นบริการที่เหมาะสำหรับปัญหาไฟฟ้าภายในบ้านที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดยทางทีมช่างจะช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนที่มองเห็นปัญหาโดยเฉพาะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด หรือ สำหรับคนที่กำลังต่อเติมบ้าน การจ้างช่างมาช่วยตรวจสอบและต่อเติมระบบไฟฟ้าก็จะช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างบริการตรวจสอบไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง และต่อเติม(เฉพาะจุด)

 • ต่อเติมไฟฟ้าที่แยกออกมาจากตัวบ้าน
 • เปลี่ยนระบบไฟฟ้า สายไฟภายในบ้าน
 • ติดตั้งระบบสายดิน
 • เปลี่ยนสายไฟฟ้า และปลั๊กไฟภายในบ้าน
 • เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

ขั้นตอนการบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ของ “คิวช่าง”

การทำงานของบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ของ Q-CHANG มีความเป็นแบบแผนขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนลงมือตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยสูงสุด ขั้นตอนการทำงานของทีมงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้

 1. หลังจองบริการเสร็จสิ้น ทีมช่างจะเข้าพื้นที่หน้างาน เพื่อทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
 1. กรณีที่งานสามารถดำเนินการแก้ไขเสร็จได้ภายในวันนั้นเลย ทางทีมช่างจะตกลงราคากับลูกค้าก่อนลงมือจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
 1. กรณีที่ระบบไฟฟ้ามีความบกพร่อง ชำรุด หรือ มีส่วนที่เสียหายแล้วทางช่างไม่สามารถซ่อมแซมตอนนั้นได้ทันที ทางช่างจะรายงานผลการตรวจสอบให้กับลูกค้า ก่อนจะตกลงราคาและนัดวันเพื่อเข้ามาซ่อมแซมตามแผนงานที่ตกลงกับทางลูกค้าเอาไว้
 1. สำหรับงานตรวจสอบ หรือ ซ่อมแซมที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตงานบริการที่ลูกค้าจองไว้ ทางทีมช่างจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ก่อนจะลงมือตรวจสอบและแก้ปัญหาให้กับทางลูกค้าต่อไป

สรุปการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

หากกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือพบเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สามารถติดต่อ Q-CHANG เพื่อเลือกใช้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้เลย โดยทาง Q-CHANG มีช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลจัดการงานต่าง ๆ ภายในบ้านอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้อง กับระบบไฟฟ้า หรืองานบ้านประเภทอื่น ๆ โดยรูปแบบการทำงานของทีมช่างจะเน้นที่ประสิทธิภาพในการทำงาน รับผิดชอบงานตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีการทิ้งงาน นอกจากความชำนาญแล้วยังมีการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานโดยเฉพาะ

สามารถติดต่อ Q CHANG ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

เขตพื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ

QChang line