คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การเลือกซื้อสินค้าและบริการ
Q: ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการมากกว่า 1 แล้วจ่ายเงินรวมกันครั้งเดียวได้หรือไม่
A: ลูกค้าสามารถเลือกได้ 1 บริการต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง หากต้องการเลือก 2 บริการ ลูกค้าจะต้องเลือกและชำระเงินอีกครั้ง หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 02-8216545

Q: บริการที่มีการสำรวจหน้างานก่อน ลูกค้าสามารถวัดขนาดมาเอง แล้วให้เจ้าหน้าที่และทีมช่างเสนอราคาได้หรือไม่
A: งานที่ต้องสำรวจหน้างานก่อน จำเป็นต้องเข้าสำรวจหน้างานโดยทีมช่าง เพื่อให้ทีมช่างเข้าใจความต้องการของลูกค้า ให้คำแนะนำและเสนอราคาให้แก่ลูกค้าได้ถูกต้อง ทั้งนี้ลูกค้าสามารถนำค่าสำรวจมาใช้เป็นส่วนลดในการติดตั้งบริการนั้นๆต่อได้

Q: ราคาการให้บริการที่ระบุในเว็บไซต์ เป็นราคาสุทธิหรือไม่
A: ราคาที่ระบุใบเว็บไซต์ในแต่ละบริการ เป็นราคาสุทธิแล้ว

การจองบริการ
Q: หากลูกค้าจองเองไม่เป็น ต้องทำอย่างไร
A: ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ Line: @q-chang, Facebook และ ฝ่ายบริการลูกค้า 02-8216545 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทนให้ โดยเจ้าหน้าที่จะส่ง QR code หรือลิ้งค์ชำระเงินให้ลูกค้าตามช่องทางดังกล่าว เพื่อยืนยันการจองบริการ

Q: ทำไมบางบริการต้องส่งรูปหน้างานให้ก่อน
A: การส่งรูปภาพเข้ามาจะสามารถประเมินการทำงานและราคาได้แม่นยำมากขึ้น รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับหน้างานให้มากที่สุด ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Q: ลูกค้าสามารถจ่ายเงินกับทีมช่างที่หน้างานได้หรือไม่
A: หากลูกค้ามีการตกลงกับทีมช่างเองโดยไม่ผ่านบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในงานนั้นๆ และขอยกเลิกการรับประกันงานนั้นๆทุกกรณี

Q: จองบริการกับคิวช่าง ออกใบออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่
A: ในกรณีที่ลูกค้าเลือกขอใบกำกับภาษีมาตอนทำรายการสั่งซื้อ ผู้รับผิดชอบในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบคือ ทีมช่างที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยบริษัทฯไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อได้ เนื่องจากบริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าไปให้บริการกับลูกค้าที่หน้างาน

Q: หากต้องการขอใบกำกับภาษี แต่ลืมเลือกตอนที่ทำรายการสั่งซื้อ ต้องทำอย่างไร
A: ลูกค้าต้องทำการยกเลิกการสั่งซื้อนั้น โดยติดต่อมาที่ ฝ่ายบริการลูกค้า 02-8216545 และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินให้ จากนั้นลูกค้าจึงจะทำการจองใหม่ที่หน้าเว็บไซต์ และเลือกที่ช่อง “ต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ”

การจ่ายเงิน
Q: จะต้องชำระเงินก่อนที่ทีมช่างจะเข้ามาให้บริการหรือไม่
A: จะต้องชำระเงินก่อนที่ทีมช่างจะเข้ามาให้บริการทุกครั้ง แต่บริษัทฯจะจ่ายเงินให้ช่างหลังจากที่ลูกค้ายอมรับการให้บริการนั้นๆแล้วเท่านั้น

Q: จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมเพิ่มหรือไม่
A: การจ่ายเงินผ่านทางบัตรเครดิต บริษัทฯไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น

การขอคืนเงิน
Q: หากมีเหตุที่ทำให้ลูกค้าต้องยกเลิกการจอง และต้องการขอคืนเงิน จะต้องทำอย่างไร
A: ลูกค้าติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน ผ่านช่องทางที่ลูกค้าสะดวก ได้แก่ Line: @q-chang, Facebook หรือ ฝ่ายบริการลูกค้า 02-8216545 เพื่อให้ทีมงานพิจารณาการคืนเงินให้ตามขั้นตอนการคืนเงินต่อไป

Q: ระยะเวลาในการคืนเงิน
A: เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล แล้วพบว่าสามารถทำการคืนเงินได้ จะใช้ระยะเวลาดังนี้
- ชำระผ่านบัตรเครดิต ทำการคืนเงินให้ภายใน 24 ชม. (เวลาทำการ) และเงินจะคืนเข้าในบัตรลูกค้าตามรอบบิล ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
- ชำระผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น จ่ายผ่านการโอน อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือ เคาท์เตอร์เซอร์วิส ระยะเวลาในการคืนเงินประมาณ 14-30 วันทำการ
ทีมช่างของคิวช่าง
Q: ทีมช่างของคิวช่างคือใคร
A: ทีมช่างของคิวช่าง เป็นทีมช่างพาร์ทเนอร์ที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานของคิวช่างแล้ว ได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมทุกคน ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในมาตรฐานการทำงาน และความปลอดภัยได้

Q: ทีมช่างของคิวช่าง แตกต่างกับช่างทั่วไปอย่างไร
A: ทีมช่างของคิวช่างผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานการให้บริการของคิวช่าง มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการให้บริการงานแต่ละประเภท มีการตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวบุคคล มีการตรวจสอบประวัติอาชญกรรม และพร้อมให้บริการตามวันเวลาที่ลูกค้าจองบริการเข้ามา

Q: หากมีปัญหาที่หน้างานระหว่างลูกค้ากับทีมช่าง ต้องทำอย่างไร
A: ลูกค้าสามารถติดต่อมาที่ ฝ่ายบริการลูกค้า 02-8216545 จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้อย่างเร็วที่สุด

Q: จะรู้ได้อย่างไรว่าทีมช่างจะเข้ามาที่หน้างานกี่โมง
A: ก่อนถึงวันนัดหมาย 1 วัน จะมีทีมช่างโทรไปคอนเฟิร์มลูกค้า หรือหากต้องการติดตามช่าง สามารถโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 02-8216545 เพื่อให้ช่วยประสานงานให้ได้

การเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายและการยกเลิกการจอง
Q: เปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้หรือไม่ ต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วัน และมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
A: ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ด้วยตนเอง 2 ครั้ง จากลิ้งค์ที่ได้รับยืนยันการนัดหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 02-8216545 โดยลูกค้าแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

Q: หากต้องการยกเลิกการจอง ควรทำอย่างไร
A: หากลูกค้าต้องการยกเลิกการจอง สามารถแจ้งมาที่ ฝ่ายบริการลูกค้า 02-8216545 เพื่อพิจารณาเป็นกรณีๆไป